Privacyverklaring

Privacyverklaring

Rogine Ruyters Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56255403, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Rogine Ruyters Coaching verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mail aan mij verstrekt.
Rogine Ruyters Coaching verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Rogine Ruyters Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Rogine Ruyters Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u of uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht.

Rogine Ruyters Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Rogine Ruyters Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rogine Ruyters Coaching gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die op deze website worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website van Rogine Ruyters Coaching worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Google Analytics Rogine Ruyters Coaching maakt geen gebruik van Google Analytics.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rogineruyterscoaching.nl. Rogine Ruyters Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Rogine Ruyters Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging, verzoek ik u contact met mij op te nemen

Rogine Ruyters info@rogineruyterscoaching.nl

Boslaan 38

1405 CC Bussum

06-46404282

KvK 56255403

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten of een afspraak maken voor een intake? Neem dan contact met mij op